top of page

Lichaamsgerichte Therapie

Methodieken

Lichaamsgerichte therapie is een methode om de balans tussen lichaam en geest te herstellen door bewustwording van de persoonsgebonden oorzaak van de klachten. Er worden diverse therapievormen gebruikt die één ding gemeen hebben en dat is dat ze bij de behandeling van psychische klachten het lichaam betrekken.

Karakterstructuren

Het onderzoeken van de karakterstructuren (soms ook karakterstijlen genoemd) is een hele krachtige en effectieve methode om snel inzicht te krijgen in iemands (overlevings-)patronen en leerthema’s. Een karakterstructuur is het reactiemechanisme dat je als kind hebt ontwikkeld om optimaal te reageren op je omgeving waarin jij als kind waarschijnlijk zowel liefdevolle als pijnlijke ervaringen hebt opgedaan. De karakterstructuren bieden de mogelijkheid om je eigen patronen, die effect hebben op je dagelijks leven en je relaties beter te begrijpen. Hierdoor krijg je inzichten in je beperkingen en ook de nieuwe mogelijkheden die de weg wijzen naar het gelukkiger leven.

Bio-energetica

Bio-energetica is een therapeutische techniek die kijkt naar de uiterlijke kenmerken (lichaam, houding en ademhaling) en onderzoekt in hoeverre de levendigheid uit het lichaam geweken is en weer kan terugkeren. De meeste mensen leven niet in overeenstemming met zichzelf.

Als gevolg hiervan zijn ze gevangen in hun innerlijke verwarring waardoor er weinig lust is om toenadering te zoeken tot anderen.

Bio-energetische oefeningen kunnen helpen om jezelf te bevrijden uit geremdheid en gebondenheid en weer één te worden met je lichaam. Dit maakt het vervolgens mogelijk om op een zo intens mogelijk manier te genieten van het leven en je lichaam ook in seksualiteit.

Seksualiteit wordt gezien als een van de basis functies van het leven net zoals ademhalen, bewegen, voelen en zelfexpressie.  Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van thema’s rond seksualiteit.

Klik hier als je daar meer over wilt weten.

Als je niet ten volle ademhaalt, vrij beweegt, ten volle voelt en je expressie toont beperk je het leven van jouw lichaam. Het doel van bio-energetische oefeningen is om de primaire aard te herwinnen en die aard is open staan voor leven en liefde.

Bodydrama

Deze methodiek bestaat uit meerdere technieken: gestald, psychodrama en opstellingen.

Bij deze methodiek vraag ik je je te identificeren met een bepaald deel van je lichaam, met een innerlijke ‘deelpersoonlijkheid’, of met een voor jou belangrijke persoon en vervolgens vraag ik je om ermee in gesprek te gaan. Dit gesprek is een belangrijke informatiebron voor het onderzoek.

Deze methodiek helpt bij het vinden van een oplossing voor interne conflicten en voor een aanhoudend pieker patroon. Door jouw lichaam te betrekken in het proces van onderzoek, krijgt je de meest betrouwbare oplossing/antwoorden die gebaseerd zijn op jouw authentieke lijfelijke reacties.

bottom of page